Aktualizacja danych o dyżurach: https://www.iit.sggw.pl/ms/dyzury/


Lista pracowników
1.Dr inż. Izabella Antoniuk - asystent
2.Dr inż. Marcin Bator - adiunkt
3.Mgr Robert Budzyński - specjalista
4.Dr hab. inż. Leszek Chmielewski - profesor SGGW
5.Mgr Marcin Choiński - asystent
6.Dr Marcin Dudziński - adiunkt
7.Mgr Anna Dyniec - starszy specjalista
8.Dr Diana Dziewa-Dawidczyk - adiunkt, Prodziekan
9.Dr hab. Konrad Furmańczyk - adiunkt, Zastępca dyrektora
10.Dr inż. Krzysztof Gajowniczek - adiunkt
11.Mgr Marek Grzelczak - starszy specjalista I-T
12.Dr Urszula Grzybowska - adiunkt
13.Dr Paweł Hoser - adiunkt
14.Dr inż. Beata Jackowska-Zduniak - adiunkt
15.Dr Paweł Jankowski - adiunkt
16.Dr hab. Maciej Janowicz - adiunkt
17.Prof. dr hab. Jerzy Jezierski
18.Dr inż. Andrzej Jodłowski - adiunkt
19.Dr Alina Jóźwikowska - adiunkt
20.Dr Joanna Kaleta - adiunkt
21.Dr Krzysztof Karpio - adiunkt
22.Dr inż. Marek Karwański - adiunkt
23.Dr inż. Waldemar Karwowski - adiunkt
24.Dr hab. Ryszard Kozera - profesor SGGW
25.Dr hab. inż. Michał Kruk - adiunkt, Dziekan
26.Dr inż. Artur Krupa - asystent
27.Mgr Jan Krupa - asystent
28.Dr inż. Bartłomiej Kubica - adiunkt
29.Dr hab. inż. Jarosław Kurek - adiunkt
30.Inż. Krzysztof Lipka - starszy specjalista I-T, Kierownik
31.Dr Piotr Łukasiewicz - adiunkt
32.Mgr inż. Tomasz Minkowski - starszy specjalista
33.Dr inż. Rafik Nafkha - adiunkt
34.Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski - profesor SGGW, Dyrektor
35.Dr inż. Jakub Pach - asystent
36.Dr inż. Maciej Pankiewicz - adiunkt
37.Dr hab. Alexander Prokopenya - profesor SGGW
38.Dr Adam Przeździecki - adiunkt
39.Inż. Marcin Przybylak - starszy specjalista I-T
40.Dr hab. inż. Marian Rusek - profesor SGGW
41.Dr Piotr Stachura - adiunkt
42.Dr inż. Robert Stępień - adiunkt
43.Dr Dariusz Strzęciwilk - adiunkt
44.Dr hab. Michał Szymański - adiunkt
45.Prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek
46.Dr hab. Bartosz Świderski - adiunkt
47.Dr Tomasz Świsłocki - adiunkt
48.Mgr inż. Grzegorz Wieczorek - asystent
49.Dr inż. Artur Wiliński - adiunkt
50.Dr Włodzimierz Wojas - adiunkt
51.Dr inż. Piotr Wrzeciono - adiunkt
52.Dr inż. Tomasz Ząbkowski - adiunkt
53.Dr Andrzej Zembrzuski - adiunkt
54.Dr Marcin Ziółkowski - adiunkt