Aktualizacja danych o dyżurach: https://www.iit.sggw.pl/ms/dyzury/


Lista pracowników
1.Dr inż. Izabella Antoniuk - asystent
2.Dr Edyta Bartnicka - asystent
3.Dr inż. Marcin Bator - adiunkt
4.Mgr Robert Budzyński - specjalista
5.Dr hab. inż. Leszek Chmielewski - profesor SGGW
6.Mgr inż. Marcin Choiński - asystent
7.Dr Marcin Dudziński - adiunkt
8.Mgr Anna Dyniec - starszy specjalista
9.Dr Diana Dziewa-Dawidczyk - adiunkt, Prodziekan
10.Dr hab. Konrad Furmańczyk - adiunkt, Zastępca dyrektora
11.Dr inż. Krzysztof Gajowniczek - adiunkt
12.Mgr Marek Grzelczak - starszy specjalista I-T
13.Dr Urszula Grzybowska - adiunkt
14. Monika Hertel-Swierad -
15.Dr Paweł Hoser - adiunkt
16.Dr inż. Beata Jackowska-Zduniak - adiunkt
17.Dr Paweł Jankowski - adiunkt
18.Dr hab. Maciej Janowicz - adiunkt
19.Prof. dr hab. Jerzy Jezierski
20.Dr inż. Andrzej Jodłowski - adiunkt
21.Dr Alina Jóźwikowska - adiunkt
22.Dr Joanna Kaleta - adiunkt
23.Dr Krzysztof Karpio - adiunkt
24.Dr inż. Marek Karwański - adiunkt
25.Dr inż. Waldemar Karwowski - adiunkt
26.Dr hab. Ryszard Kozera - profesor SGGW
27.Dr hab. inż. Michał Kruk - profesor SGGW, Dziekan
28.Dr inż. Artur Krupa - asystent
29.Mgr Jan Krupa - asystent
30.Dr inż. Bartłomiej Kubica - adiunkt
31.Dr hab. inż. Jarosław Kurek - profesor SGGW
32.Inż. Krzysztof Lipka - starszy specjalista I-T, Kierownik
33.Dr Piotr Łukasiewicz - adiunkt
34.Mgr inż. Tomasz Minkowski - starszy specjalista
35.Dr inż. Rafik Nafkha - adiunkt
36.Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski - profesor SGGW, Dyrektor
37.Dr inż. Maciej Pankiewicz - adiunkt
38.Dr hab. Alexander Prokopenya - profesor SGGW
39.Dr Adam Przeździecki - adiunkt
40.Inż. Marcin Przybylak - starszy specjalista I-T
41.Dr hab. inż. Marian Rusek - profesor SGGW
42.Dr Piotr Stachura - adiunkt
43.Dr inż. Robert Stępień - adiunkt
44.Dr Dariusz Strzęciwilk - adiunkt
45.Dr hab. Michał Szymański - adiunkt
46.Prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek
47.Dr hab. Bartosz Świderski - profesor SGGW
48.Dr Tomasz Świsłocki - adiunkt
49.Mgr inż. Grzegorz Wieczorek - asystent
50.Dr inż. Artur Wiliński - adiunkt
51.Dr Włodzimierz Wojas - adiunkt
52.Dr inż. Piotr Wrzeciono - adiunkt
53.Dr inż. Tomasz Ząbkowski - adiunkt
54.Dr Andrzej Zembrzuski - adiunkt
55.Dr Marcin Ziółkowski - adiunkt