Instytut Informatyki Technicznej

Dyrektor: Dr hab. Ryszard Kozera
Zastepca dyrektora: Dr hab. Alexander Prokopenya
 

Sekretariat

1.Mgr Anna Dyniec
2. Monika Hertel-Swierad
 

Katedra Systemów Informatycznych

Kierownik: Dr hab. inż. Marian Rusek
Zakład Symulacji Komputerowych
1.Dr inż. Beata Jackowska-Zduniak
2.Dr Paweł Jankowski
3.Dr hab. Ryszard Kozera
4.Dr hab. Alexander Prokopenya
5.Dr inż. Robert Stępień
6.Dr hab. Michał Szymański - Kierownik zakładu
7.Dr Tomasz Świsłocki
8.Dr inż. Artur Wiliński
9.Dr Andrzej Zembrzuski
Zakład Systemów Komputerowych
1.Dr inż. Andrzej Jodłowski
2.Dr inż. Waldemar Karwowski
3.Dr hab. inż. Bartłomiej Kubica
4.Dr inż. Rafik Nafkha
5.Dr hab. inż. Marian Rusek
6.Dr Dariusz Strzęciwilk
7.Dr inż. Piotr Wrzeciono
8.Dr Marcin Ziółkowski - Kierownik zakładu
 

Katedra Sztucznej Inteligencji

Kierownik: Dr hab. inż. Jarosław Kurek
Zakład Analizy Obrazów
1.Dr inż. Izabella Antoniuk
2.Dr inż. Marcin Bator - Kierownik zakładu
3.Dr hab. inż. Leszek Chmielewski
4.Dr hab. inż. Michał Kruk
5.Dr inż. Artur Krupa
6.Dr hab. inż. Jarosław Kurek
7.Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski
8.Mgr inż. Grzegorz Wieczorek
Zakład Systemów Inteligentnych
1.Mgr Ulan Abdiomar
2.Mgr Arlan Akhmet
3.Dr inż. Krzysztof Gajowniczek
4.Dr Paweł Hoser
5.Dr inż. Maciej Pankiewicz - Kierownik zakładu
6.Prof. dr hab. inż. Andrzej Śluzek
7.Dr hab. Bartosz Świderski
8.Dr inż. Tomasz Ząbkowski
 

Katedra Zastosowań Matematyki

Kierownik: Dr hab. Adam Przeździecki
1.Dr Edyta Bartnicka
2.Mgr inż. Marcin Choiński
3.Dr Marcin Dudziński
4.Dr Diana Dziewa-Dawidczyk
5.Dr hab. Konrad Furmańczyk
6.Dr Urszula Grzybowska
7.Dr hab. Maciej Janowicz
8.Prof. dr hab. Jerzy Jezierski
9.Dr Alina Jóźwikowska
10.Dr Joanna Kaleta
11.Dr Krzysztof Karpio
12.Dr inż. Marek Karwański
13.Mgr Jan Krupa
14.Dr Piotr Łukasiewicz
15.Dr hab. Adam Przeździecki
16.Dr Piotr Stachura
17.Dr Włodzimierz Wojas
 

Laboratorium Komputerowe

Kierownik: Inż. Krzysztof Lipka
1.Mgr Robert Budzyński
2.Mgr Marek Grzelczak
3.Inż. Krzysztof Lipka
4.Mgr inż. Tomasz Minkowski
5.Inż. Marcin Przybylak